Процедури

Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат

Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат от 26.04.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.04.2018
Втора дата
Начална цена 80,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.