Процедури

Процедура № 2053 на ДЛС Мазалат

Процедура № 2053 на ДЛС Мазалат от 18.05.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.05.2018
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.