Процедури

Процедура № 2273 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 27.07.2018
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне без предварително ибявление
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.