Процедури

Процедура № 2502 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.11.2018
Втора дата
Начална цена 13,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на офери с обява
Предмет “Доставка и монтаж на пердета, щори, кoрнизи и др. за Ловен дом Трънково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.