Процедури

Процедура № 26 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.07.2016
Втора дата
Начална цена 29,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.