Процедури

Процедура № 2706 на ДЛС Мазалат

Процедура № 2706 на ДЛС Мазалат от 16.01.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.01.2019
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на офери с обява
Предмет “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.