Процедури

Процедура № 3129 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 04.07.2019
Втора дата
Начална цена 8,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка на оградна мрежа за ремонт на волиери във ФС „Трънково"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.