Процедура № 3129 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 04.07.2019 8,700.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет „Доставка на оградна мрежа за ремонт на волиери във ФС „Трънково"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.