Процедури

Процедура № 3131 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 03.06.2019
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на офери с обява
Предмет “Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти и издаване на скици”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.