Процедури

Процедура № 3316 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.08.2019
Втора дата
Начална цена 68,895.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1953 и №1954 на 12.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1953, 1954
Дървесен вид бк,здб,гбр,см,чб,бб
Едра 179 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 446 куб.м.
За огрев 440 куб.м.
ОЗМ 58 куб.м.
Всичко 1356 куб.м.