Процедури

Процедура № 3351 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.08.2019
Втора дата
Начална цена 8,595.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1956 на 28.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № гбр,дгл
Дървесен вид
Едра 43 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 15 куб.м.
За огрев 81 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 160 куб.м.