Процедури

Процедура № 3399 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.09.2019
Втора дата
Начална цена 14,973.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1961 на 18.09.2019 г. от ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1961
Дървесен вид бк
Едра 315 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 21 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 576 куб.м.