Процедури

Процедура № 3402 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.09.2019
Втора дата
Начална цена 35,655.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1959 на 18.09.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1959
Дървесен вид бк
Едра 162 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 120 куб.м.
За огрев 281 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 674 куб.м.