Процедури

Процедура № 3494 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.10.2019
Втора дата
Начална цена 17,473.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1967 на 29.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1967
Дървесен вид врб,гбр,дгл,бб,см,брз,вейм бор,
Едра 51 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 106 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 355 куб.м.