Процедури

Процедура № 3503 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 04.11.2019
Втора дата
Начална цена 197,941.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1969, №1970 и № 1971 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1969, 1970, 1971
Дървесен вид чб, бб,
Едра 1293 куб.м.
Средна 397 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 1094 куб.м.
За огрев 1099 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3890 куб.м.