Процедури

Процедура № 365 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.11.2016
Втора дата
Начална цена 22,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради - с. Александрово, ул.9-ти септември 2А, с. Горно Сахране,ул.Опълченска 1А и физическа охрана за времето от 17:00ч до 08:00ч в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с. Трънково в териториялния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.