Процедури

Процедура № 372 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 01.11.2016
Втора дата
Начална цена 700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДЛС Мазалат.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.