Процедури

Процедура № 3773 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 07.01.2020
Втора дата
Начална цена 19,789.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2011 на 07.01.2019 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2011
Дървесен вид бб, бк
Едра 60 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 297 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 480 куб.м.