Процедури

Процедура № 4015 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.03.2020
Втора дата
Начална цена 27,467.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2007 на 16.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 43 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 35 куб.м.
За огрев 623 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 778 куб.м.