Процедури

Процедура № 4054 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.03.2020
Втора дата
Начална цена 18,437.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2008 на 26.03.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид чб
Едра 79 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 141 куб.м.
За огрев 139 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 391 куб.м.