Процедури

Процедура № 4055 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.03.2020
Втора дата
Начална цена 83,790.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1-1 и 2020-2 на 26.03.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № №2015-1-1, № 2020-2
Дървесен вид бб,чб
Едра 737 куб.м.
Средна 195 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 932 куб.м.