Процедура № 4129 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 19.05.2020 15.06.2020 10,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет "Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.