Процедури

Процедура № 4177 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 30.04.2020
Втора дата
Начална цена 53,790.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2010-1 на 30.04.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2010-1
Дървесен вид чб,здгл
Едра 185 куб.м.
Средна 119 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 212 куб.м.
За огрев 209 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 727 куб.м.