Процедури

Процедура № 4185 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 10,184.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2025 на 05.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2025
Дървесен вид здб, бк, гбр
Едра 15 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 272 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 322 куб.м.