Процедури

Процедура № 4187 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 5,470.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2026 на 05.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид бб, здб, гбр,чб
Едра 0 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 54 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 15 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 139 куб.м.