Процедури

Процедура № 4213 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 11.05.2020
Втора дата
Начална цена 16,546.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2023-1 на 11.05.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2023-1
Дървесен вид чб
Едра 46 куб.м.
Средна 77 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 10 куб.м.
За огрев 90 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 224 куб.м.