Процедури

Процедура № 4261 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.05.2020
Втора дата
Начална цена 8,270.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2029 на 19.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид бк,см,бб,гбр,дгл,брз,
Едра 0 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 318 куб.м.