Процедури

Процедура № 4276 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 14,166.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2027 на 21.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027
Дървесен вид бб,чб
Едра 184 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 250 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 546 куб.м.