Процедури

Процедура № 4277 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 40,406.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2027-1 на 21.05.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027-1
Дървесен вид бб,чб
Едра 184 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 250 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 546 куб.м.