Процедури

Процедура № 4278 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 29,418.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2028 на 21.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2028
Дървесен вид чб,бб
Едра 210 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 65 куб.м.
Технологична 138 куб.м.
За огрев 136 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 611 куб.м.