Процедури

Процедура № 4296 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.05.2020
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2032 на 28.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2032
Дървесен вид см,бк,бб
Едра 645 куб.м.
Средна 634 куб.м.
Дребна 102 куб.м.
Технологична 483 куб.м.
За огрев 489 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 2354 куб.м.

Документи