Процедури

Процедура № 4297 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.05.2020
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2033-1 на 28.05.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2033-1
Дървесен вид см,бк,бб,ела
Едра 298 куб.м.
Средна 257 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 254 куб.м.
За огрев 256 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1098 куб.м.

Документи