Процедури

Процедура № 4388 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 22.06.2020
Втора дата
Начална цена 143,844.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2034-1 и № 2035-1 на 22.06.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2034-1, 2035-1
Дървесен вид здб, бк,гбр,цр,бл,бб,
Едра 79 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 163 куб.м.
За огрев 1561 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 1941 куб.м.