Процедури

Процедура № 4389 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 22.06.2020
Втора дата
Начална цена 62,898.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2034 и № 2035 на 22.06.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № № 2034, № 2035
Дървесен вид здб,бк,гбр,цр,бл,бб,
Едра 79 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 163 куб.м.
За огрев 1761 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 2141 куб.м.