Процедури

Процедура № 4470 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.07.2020
Втора дата
Начална цена 55,086.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2016 на 09.07.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2016
Дървесен вид бб
Едра 120 куб.м.
Средна 649 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 229 куб.м.
За огрев 229 куб.м.
ОЗМ 196 куб.м.
Всичко 1423 куб.м.