Процедури

Процедура № 4499 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 27.07.2020
Втора дата
Начална цена 44,616.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2018 на 27.07.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр
Едра 29 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 109 куб.м.
За огрев 1248 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 1441 куб.м.