Процедури

Процедура № 4500 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 27.07.2020
Втора дата
Начална цена 176,532.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2018-1 и № 2036-1 на 27.07.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2018-1, 2036-1
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, см, здгл, ела
Едра 389 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 317 куб.м.
За огрев 1325 куб.м.
ОЗМ 39 куб.м.
Всичко 2295 куб.м.