Процедури

Процедура № 4514 на ДЛС Мазалат

Процедура № 4514 на ДЛС Мазалат от 17.08.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 17.08.2020
Втора дата
Начална цена 4,992.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.