Процедури

Процедура № 4527 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.08.2020
Втора дата
Начална цена 10,854.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2038 на 06.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2038
Дървесен вид здб
Едра 0 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 22 куб.м.
За огрев 197 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 279 куб.м.