Процедури

Процедура № 4567 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Начална цена 24,585.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2046 на 31.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2046
Дървесен вид гбр, бк, бб, длг, здб, лп
Едра 15 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 57 куб.м.
За огрев 553 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 670 куб.м.