Процедури

Процедура № 4584 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Начална цена 31,248.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2047 на 31.08.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2047
Дървесен вид бб,чб
Едра 48 куб.м.
Средна 393 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
Технологична 64 куб.м.
За огрев 117 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 709 куб.м.