Процедури

Процедура № 4624 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.09.2020
Втора дата
Начална цена 42,109.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2048 на 16.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2048
Дървесен вид здб;
Едра 1 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 120 куб.м.
За огрев 1080 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 1204 куб.м.