Процедури

Процедура № 4628 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.09.2020
Втора дата
Начална цена 17,441.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 21.09.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2039
Дървесен вид см,бб,бк
Едра 145 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 38 куб.м.
За огрев 42 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 291 куб.м.