Процедури

Процедура № 4699 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.10.2020
Втора дата
Начална цена 28,359.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2054 на 19.10.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2054
Дървесен вид чб,бб
Едра 23 куб.м.
Средна 393 куб.м.
Дребна 107 куб.м.
Технологична 91 куб.м.
За огрев 86 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 704 куб.м.