Процедури

Процедура № 4735 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.10.2020
Втора дата
Начална цена 19,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до "Кастамону" АД, тир станция от обект № 2054-2 на 29.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2054-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.