Процедури

Процедура № 4741 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 02.11.2020
Втора дата
Начална цена 59,438.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2056 на 02.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2056
Дървесен вид цр,здб,блг,бк,гбр,
Едра 18 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 597 куб.м.
За огрев 599 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 1247 куб.м.