Процедури

Процедура № 4743 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.11.2020
Втора дата
Начална цена 20,586.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2057 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2057
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 216 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 438 куб.м.