Процедури

Процедура № 4744 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 05.11.2020
Втора дата
Начална цена 20,379.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2058 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2058
Дървесен вид бб, цр, здб, гбр
Едра 125 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 56 куб.м.
За огрев 58 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 374 куб.м.