Процедури

Процедура № 4886 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 46,099.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2065 на 15.12.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2065
Дървесен вид здб,бк,гбр,трп
Едра 2 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 140 куб.м.
За огрев 1333 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1493 куб.м.