Процедури

Процедура № 4888 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 91,634.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2065-1 на 15.12.2020 год. ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2065-1
Дървесен вид здб,бк,гбр,трп
Едра 2 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 140 куб.м.
За огрев 1133 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1293 куб.м.