Процедура № 4954 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 19.01.2021 40,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.